This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Nieporozumienie z agropaliwami

Cet article a +5 ans. Son contenu n'est probablement plus d'actualité.

Poniższe jest tłumaczeniem artykułu opublikowanego przez OXFAM INTERNATIONAL .

Agropaliwa, co to jest?

Agropaliwa to paliwa płynne otrzymywane głównie z produktów rolnych: w przypadku etanolu - z kukurydzy, pszenicy, trzciny cukrowej lub buraków cukrowych ; w przypadku biodiesla - z rzepaku, soi, oleju palmowego lub innych nasion oleistych. Można je mieszać z paliwami wydobywanymi, aby napędzać zwykłe pojazdy.

Na czym więc polega problem?

Krótko mówiąc, nasze ograniczone zasoby naturalne - ziemia i woda - są wykorzystywane do napełniania zbiorników pojazdów, a powinny być wykorzystywane do produkcji żywności, która jest wazniejsza w świecie, w którym co ósma osoba chodzi spać z pustym żołądkiem. Podczas, kiedy bogate kraje przetwarzają coraz więcej żywności w paliwa, ceny żywności rosną, a miliony ludzi głodują. Prawdziwa gorączka światowa, aby uprawiać agropaliwa na gruntach rolnych prowadzi również do zawłaszczania ziemi i wyrzucania rolników. To niszczenie środków utrzymania pogłębia ubóstwo i głód.

Ale czy używanie agropaliw nie zmniejszy emisji CO2?

Nie. W rzeczywistości niektóre agropaliwa przyspieszają zmiany klimatu z powodu tzw. zmian pośrednich użytkowania gruntów. Uprawy agropaliwowe będąc uprawiane na dostępnych terenach uprawnych, należy znaleźć i oczyścić nowe obszary pod uprawy roślin spożywczych, w tym obszary składowania węgla, takie jak lasy i torfowiska. W ten sposób uwalniane są miliony ton gazów cieplarnianych, często więcej niż emisje powodowane przez kopalny olej napędowy.

Dlaczego mamy Wam wierzyć ?

Liczba niezależnych naukowców i instytutów badawczych, organizacji międzynarodowych, takich jak Bank Światowy i Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, grupy obywatelskiego z Północy i Południa, a także firmy prywatne, takie jak Unilever i Nestlé, wspierają i potwierdzają nasze argumenty.

Dlaczego rządy odmawiają zmiany kierunku?

Wiedza na temat agropaliw i ich oddziaływania na otoczenie zmienia się szybko, a wielu polityków nie przyswoiło jeszcze wielu tych informacji. Ponadto silne interesy prywatne, a mianowicie lobby przemysłowe i rolnicze, dokładają wszelkich starań, aby utrzymać obecny system wsparcia dla biopaliw, z którego korzystają.

Co proponuje Oxfam?

Oxfam wzywa rządy do zrezygnowania z przepisów i regulacji, które odwracają produkty rolne od ich podstawowego celu, jakim jest wyzywienie - ze szkodą dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują. Należy wziąć pod uwagę wszystkie skutki oddziaływania biopaliw na ludzi i na planetę, w tym skoki cen żywności, zawłaszczanie ziemi i pośrednie zmiany użytkowania gruntów. Istnieją bardziej ekologiczne i bardziej ekonomiczne strategie mające na celu ograniczenie emisji CO2 związanych z transportem, takich jak poprawa wydajności samochodów i amelioracja systemów transportu. /.../


Istnieje również inny problem z agropaliwami. Poniżej tłumaczenie wybranych fragmentów z innego artykułu - 'Agropaliwa w cyfrach'  :

Teraz spójrzmy na kwestię agropaliw od strony cyfr :

  • Zapotrzebowanie na paliwo we Francji = ±100 mln ton/rocznie ;
  • powierzchnia Francji kontynentalnej = ±55 mln hektarów ;
  • powierzchnia gruntów uprawnych = ±55% terytorium, czyli 30 mln hektarów.
Filiera Pierwotna uprawa Masa paliwa brutto otrzymanego na hektar (tony) Odpowiednik w tonach ropy naftowej na tonę paliwa Energia wyprodukowana z hektara (tony ekwiwalentu ropy naftowej) Minimalna liczba km2 zmobilizowana do produkcji 50 Mtoe  %
terytorium francuskiego
%
powierzchni uprawnych Francji w 1997
Olej Rzepak 1,37 1 1,37 365.000 66% 232%
Olej Słonecznik 1,06 1 1,06 472.000 86% 300%
Etanol Burak 5,78 0,69 3,98 125.500 23% 80%
Etanol Pszenica 2,55 0,69 1,76 284.000 52% 183%
(Źródło: raport DIREM / ADEME na temat biopaliw, 2003 r.)

Daje do myślenia, prawda ?

Postes similaires