Strażniczka

2011-02-27

W nieprzerwanym ciągu
zdarzeń nieplanowanych
lecz nieuchronnych
nic już nie będzie takie same

tylko pszczoła powróci do ula
by zasklepić odwieczny
ład świata