Wolność w czasach Covid

Wolność w czasach Covid

USA

Podejście dominujące:


Model dominujący


Szwedzkie podejście:


Moel szwedzki