Warunki korzystania

Własność witryny i zgoda na jej użytkowania

Warunki używania odnoszą się do witryny internetowej www.christopher-jablonski.com oraz do wszystkich powiązanych z nią witryn internetowych. Witryna jest własnością CHRISTOPHE Jabłoński. Korzystając z niej, akceptujesz warunki użytkowania. Jeśli nie zgadzasz się, nie korzystaj z witryny.

CHRISTOPHE JABLONSKI zastrzega sobie prawo zmiany, modyfikowania, dodawania lub usuwania części lub całości niejszych warunków użytkowania, w dowolnym momencie i w zależności od wygody. Twoim zadaniem jest, aby zapoznawać się periodycznie z Warunkamii użytkowania, aby upewnić się, iż nie nastapily żadne zmiany. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tych warunków i ich ewentualnych zmian. Dopóki stosujesz się do tych warunków użytkowania, CHRISTOPHE JABLONSKI przyznaje Ci prawo do indywidualnego, nieekskluzywnego i nieodstepownego korzystania z serwisu.

Zawartość

Teksty, grafiki, interfejs użytkownika, fotografie, znaki firmowe, loga, matryce i kod komputerowy, które składają sie na serwis są chronione prawem autorskim, patentami, znakami firmowymi, a także wieloma innymi aktami prawnymi dotyczącymi własności intelektualnej i nielojalnej konkurencji.

Żadna część serwisu, żadna treść nie mogą być reprodukowane, ponownie publikowane, tłumaczone, przekazywane lub rozpowszechniane komercjalnie w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody CHRISTOPHE JABLONSKI.

Masz prawo wkorzystywać informacje o usługach CHRISTOPHE JABLONSKI (takich jak arkusze danych, artykuły i temu podobne materiały), udostępnione przez CHRISTOPHE JABLONSKI pod warunkiem, że ich nie modyfikujesz, ani nie wypaczasz.

Nie jesteś upoważniony do testowania słabości serwisu, ani sieci z któryml jest połączony, ani też zagrażać bezpieczeństwu tego serwisu i sieci z któryml jest połączony.

Linki do innych witryn i linki do witryny CHRISTOPHE JABLONSKI

Witryna zawiera linki do innych witryn. Te linki są udostępnione dla Twojej wygody. OWe witryny nie są związane z CHRISTOPHE JABLONSKI, ani kontrolowane przez CHRISTOPHE JABLONSKI. CHRISTOPHE JABLONSKI nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Do Ciebie należy wyrobienie sobie opinii na temat zawartości tych witryn.

Ograniczenie odpowiedzialności

CHRISTOPHE JABLONSKI nie zaświadcza, że ​​jego witryna nie zawiera błędów. Zawartość jest taka, jaka jest. CHRISTOPHE JABLONSKI dba, aby chronić serwis przez wirusami, ale nie może zagwarantować, że serwis nie dotknięty przez wirusy.

Ochrona danych osobowych

Żadne dane osobowe nie są gromadzone bez Twojej wiedzy. Żadne dane osobowe nie są odstępowane osobom trzecim.

Posiadasz prawo dostępu, modyfikowania i usunięcia danych Ciebie dotyczących (loi “Informatique et Libertés” du 1978-01-06). Stosowna prośbę zaadresuj do CHRISTOPHE Jabłoński.

Kredyty i podziękowania

Informacje techniczne

  • - responsive layout
  • - utf-8
  • - php5, html5, css3, jquery, ajax, bootstrap
  • - zasilany przez Kirby CMS 
  • - koncepcja i realizacja : Christophe Jablonski.