Krystyna Jabłońska

Mama (1924-2011) zaczęła pisać po śmierci męża, w 1995 roku. Miała wtedy siedemdziesiąt jeden lat. Była zaskoczona sukcesem, jaki odniosły niektóre z jej wierszy na Internecie.

Wiersze: