This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Mayer Anselm Rothschild: Pozwólcie mi...

Pozwólcie mi emitować i kontrolować pieniądze narodu, a nie miało znaczenia, kto ustala jego prawa.

Mayer Anselm Rothschild, bankier