This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Steve Keen: Inżynierzy

Inżynierowie uprawiają inżynierię, np. budują mosty. Dlatego inżynieria potrzebuje inżynierów. Ekonomia NIE potrzebuje ekonomistów. Ekonomiści nie budują ekonomii, ekonomiści eksperymentują. Dlatego mamy tyle problemów z niektórymi modelami finansowymi.

Steve Keen
ekonomista autralijski