This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Wittgenstein: Tractatus logico-philosophicus

1 .
Świat jest wszystkim, co jest faktem.

2.014
Przedmioty zawierają możliwość wszystkich sytuacji.

4.
Myśl jest to zdanie sensowne.

4.01
Zdanie jest obrazem rzeczywistości.
Zdanie jest modelem rzeczywistości, tak jak ją sobie myślimy.

4.1212
Co można pokazać, tego nie można powiedzieć.

5.6
Granice mego języka wyznaczają granice mego świata.

6.4321
Wszystkie fakty należą jedynie do zadania, a nie do rozwiązania.

6.521
Rozwiązanie problemu życia rozpoznaje się po zniknięciu tego problemu.

7 .
O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć.

Ludwig Wittgenstein (1889 – 1951)

Źródła: