Przykazania papieża Benedykta

Przykazania papieża Benedykta

USA

commandement du pape Benefict

1 - Wasze życie seksualne jest Moją sprawą.
2 - Nasze życie seksualne nie jest Waszą sprawą.

Marc Murphy