Ktoś, po prostu ktoś

Ktoś, po prostu ktoś,
komu ponad głowami,
zbyt gorliwie, pełni
ludzkich uczuć
dedykujemy
zabite myszy, obrzydliwe
pająki ze zmiażdżonymi
nogami i tę noc,
tę maleńką prośbę
o wsparcie.