Tylko się nie udław

Nie drzyj tych listów.
Raczej je zjedz.
Nie pal tych listów.
Raczej je straw.
Co tak śpiewa w tobie
rozdzierająco?
Ach, nic. Cała ta
żebranina.