Wiersz się otworzył

Wiersz się otworzył: ten mężczyzna
czeka, idź teraz, nie pomyl się.
Coraz bliższe są plecy w szarej
marynarce, idź, teraz musi się
udać. Jak skrzypią te słowa
długo dobierane, zaraz,
zaraz pożałujesz ich wszystkich.