Nie płosz

2011-02-27

Dalej niż to drzewo
jest… niewiadome
dalej niż to niebo
jest… niepoznane

szukamy dróg do siebie
za tym drzewem
za tym niebem

budujemy własną drogę
a tu… buldożer życia

nie lubię ruin — Ewcia —
co komu przyjdzie
z rozebranego szczęścia