This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

100-na rocznica Rewolucji październikowej

Ten artykuł ma ponad 5 lat. Jego zawartość może być nieaktualna.

W nocy z 25 na 26 października (1) 1917 roku, krążownik Aurora, którego marynarze zbuntowali się, oddał biały strzał w kierunku Pałacu Zimowego w Piotrogrodzie (St. Petersburg), siedziby rządu prowizorycznego Aleksandra Kiereńskiego. Rozpoczął się największy wstrząs porządku społecznego w XX-tym wieku...

Wiemy, jak się skończyło.
Dużo mówi się o zbrodniach systemu.
Nigdy nie dowiemy się, jak mogłoby być, gdyby możni tego swiata nie wykazali bezwzględności, by zmiażdżyć rewolucję w zalążku.

Mecz wygrały pieniądze.


(1) - 25-26 października wg kalendarza juliańskiego (ortodoksyjnego, prawosławnego) obowiązującego wówczas w Rosji ; odpowiednik 7-8 listopada kalendarza gregoriańskiego (katolickiego)

Podobne posty