This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Apel burmistrzyni Lampedusa do Europy

Ten artykuł ma ponad 5 lat. Jego zawartość może być nieaktualna.Apel burmistrzyni Lampedusa, Giusi NICOLINI, do Unii Europejskiej datuje z 8 listopada 2012. Nadal pozostaje aktualny pomimo, iż spoglądamy już gdzie indziej.

Jestem nową burmistrzynią wysp Lampedusa i Linosa [...] Dostarczono mi już 21 zwłok osób, które utopiły się próbując dotrzeć do Lampedusa. Nie sposób pogodzić mi się z tym. Dla wyspy jest to ogromny ból. Zmuszeni byliśmy prosić o pomoc [...] innych burmistrzów prowincji, w celu zapewnienia przyzwoitego pochówku jedenastu ofiarom, ponieważ miasto nie miało już miejsc.

[...] Do kiedy i jak bardzo potrzeba będzie jeszcze powiększać cmentarz na naszej wyspie?

Nie rozumiem, jak podobna tragedia może być uznawana za normalną ; nie rozumiem, jak można spokojnie spać kiedy jedenaście osób, w tym osiem kobiet i dwóch bardzo młodych chłopców (11 i 13 lat) ginie podczas przeprawy, która powinna być dla nich początkiem nowego życia.

Na łodzi było 115 uchodźców. O ile 76 zostało uratowanych, o tyle liczba ofiar, które wyrzuca morze, jest zawsze wyższa.

Jestem oburzona zobojętnieniem świata ; jestem oburzona ciszą Unii Europejskiej, która otrzymała właśnie Pokojową Nagrodę Nobla, a milczy o tragedii, która przynosi tyle ofiar, co wojna.

Jestem coraz bardziej przekonana, że Unia wpisuje te ofiary w politykę ograniczania imigracji, o ile nie chodzi wprost o odstraszanie emigracji.

O ile ryzykowna podróż jest dla tych ludzi jedyną drogą do nadziei, o tyle ich śmierć w morzu jest wstydem i hańbą dla Europy. [...]

Świat powinien wiedzieć, że to wyłącznie na Lampedusie i jej mieszkańcach [...] spoczywa aktualnie obowiązek traktowania uchodźców z godnością, czym przywracamy równocześnie trochę godności naszemu krajowi i całej Europie.

Jeśli uznaje się, że zmarli na morzu "przypadają w udziale" jedynie nam, życzyłabym sobie, aby każdej kolejnej ofiarze, którą « dostarcza się » nam, towarzyszył telegram kondolencyjny - taki, jaki dołącza się do zwłok tych, którzy mieli białą skórę, lub kiedy chodzi o jedno z naszych dzieci, które utonęło podczas wakacji.

Giusi Nicolini, burmistrzyni Lampedusy

List otwarty Gisi Nicolini nie otrzymał nigdy odpowiedzi z Brukseli.

Lampedusa jest wyspą o zaledwie 20 km2. Pogrzebane są już na niej setki zwłok uchodźców, które wyrzuca morze. W telegramie do premiera Włoch, burmistrzyni zaproponowala, aby przyjechal « pomoc jej w ich liczeniu ».