This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Dr Peter McCullough

Dr Peter McCullough jest kardiologiem, epidemiologiem i internistą, pozostając jednocześnie prawdziwym lekarzem, który leczy pacjentów i troszczy się o etykę zawodu. Jest gigantem medycyny akademickiej z "h-indeksem" wynoszącym 118.
H-index ocenia znaczenie naukowca według jego dorobku naukowego. Aby przedstawić to w odpowiedniej perspektywie, h-index wynoszący 20 jest dobry, 40 jest wybitny, a 60 jest naprawdę wyjątkowy.

Wg stowarzyszenia ivermectin-covid.ch: « Ta niedawna prezentacja dr Petera McCullough jest jednym z najważniejszych dokumentów, jakie do tej pory przetłumaczyliśmy [na francuski]. Wszystkie ważne tematy zostały jasno omówione: skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek, wczesne leczenie, kwestie polityczne, itp. Aktualnie nie znamy wszechstronniejszego dokumentu, którym łatwiej byłoby się podzielić z kimkolwiek: lekarzami rodzinnymi, krewnymi, współpracownikami. »

Źródło powyższego tekstu: @ivermectine-covid.ch


Poniżej wystąpienie Dr Petera McCullougha na 78. dorocznym spotkaniu AAPS , 2/10/2021.

Przegląd aktualnego stanu wiedzy [prawdziwej] na temat Covid-19, wraz z odnośnikami, oraz kwestionowanie osuwania się społeczności medycznej w stronę przerażającego "nihilizmu terapeutycznego".
Po angielsku.
Diapozytywy z prezentacji dostępne w linku na końcu strony.

O ograniczeniach i niebezpieczeństwach aktualnych szczepionek przeciw Covid-19, i o skuteczności wczesnego leczenia: