This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Jak Fauci oszukał Amerykę

Martin Kulldorff, doktor nauk medycznych, jest epidemiologiem, biostatystą i profesorem medycyny w Harvard Medical School . Jay Bhattacharya, doktor nauk medycznych, jest profesorem polityki zdrowotnej w Stanford University School of Medicine . Obaj są starszymi naukowcami w nowo powstałym Brownstone Institute .
Tłumaczenie DeepL , poprawki domowe.


Kiedy wybuchła pandemia, Ameryka potrzebowała kogoś, do kogo mogłaby się zwrócić po radę. Media i opinia publiczna naturalnie wybrały doktora Anthony'ego Fauci  - dyrektora NIAID (Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych), cenionego immunologa laboratoryjnego i jednego z wybranych przez prezydenta Donalda Trumpa  doradców do spraw COVID. Niestety, dr Fauci pomylił się w najważniejszych kwestiach dotyczących epidemiologii i zdrowia publicznego. Rzeczywistość i badania naukowe teraz go dogoniły.

Oto najważniejsze zagadnienia:

Naturalna odporność. Forsując obowiązek szczepień , dr Fauci ignoruje naturalnie nabytą odporność wśród osób wyleczonych z COVID, których w Stanach Zjednoczonych jest ponad 45 milionów . Coraz więcej dowodów wskazuje na to, że naturalna odporność jest silniejsza i trwalsza niż odporność wytworzona przez szczepionki. Z izraelskiego badania  wynika, że osoby zaszczepione są 27 razy bardziej narażone na zachorowanie na objawową postać COVID niż osoby niezaszczepione, które wyzdrowiały po wcześniejszej infekcji.

Wiemy o naturalnej odporności na choroby co najmniej od czasów ateńskiej zarazy  w 430 r. p.n.e. Wiedzą o tym piloci, kierowcy ciężarówek i pracownicy portów morskich, a pielęgniarki wiedzą o tym lepiej niż ktokolwiek  inny. Zgodnie z wytycznymi Fauci'ego, szpitale zwalniają pielęgniarki , które wyleczyły się z COVID, na który zachorowały opiekując się pacjentami [i teraz odmawiają szczepionki]. Posiadając wyższą odporność, mogą one bezpiecznie opiekować się najstarszymi i najsłabszymi pacjentami z jeszcze niższym ryzykiem przeniesienia choroby niż osoby zaszczepione.

Ochrona osób starszych. O ile każdy może się zarazić, o tyle ryzyko zgonu jest ponad tysiąckrotnie wyższe wśród osób starszych, niż wśród młodych. Po ponad 700.000 zgonów przypisanych COVIDOWI  w Ameryce wiemy już, że lockdowny nie zdołały ochronić starszych osób. Kiedy sugerowano Fauciemu skoncentrowanie się na ochronie osób szczególnie zagrożonych, przyznał, że nie ma pojęcia, jak to zrobić, twierdząc, że byłoby to niemożliwe . O ile może to być zrozumiałe w ustach badacza pracującego w laboratorium, o tyle naukowcy zajmujący się zdrowiem publicznym przedstawili wiele konkretnych propozycji , które mogłyby pomóc, gdyby Fauci i inni urzędnicy nie zignorowali ich.

Co możemy teraz zrobić, aby obniżyć śmiertelność COVIDOWĄ? Obecne wysiłki w zakresie szczepień powinny skupić się na osobach powyżej 60 roku życia, które nie są uodpornione na COVID ani zaszczepione, w tym na osobach trudniej dostępnych, mniej zamożnych, mieszkających na wsi i w centrach miast. Zamiast tego dr Fauci wprowadził obowiązek szczepień dla dzieci, studentów i osób dorosłych, które są już uodpornione - dla wszystkich grup niskiego ryzyka - wywołując zaburzenia na rynkach pracy i utrudniając funkcjonowanie wielu szpitali.

Zamknięcie szkół. Szkoły są głównymi punktami przenoszenia grypy, ale nie COVIDU. Chociaż dzieci mogą się zarazić, ich ryzyko zgonu z powodu COVIDU jest znikome, niższe od i tak już niskiego ryzyka zgonu z powodu grypy. Przez cały okres fali wiosennej w 2020 roku Szwecja nie zamknęła przedszoli i szkół dla 1,8 miliona dzieci w wieku od 1 do 15 lat - bez masek, testów czy dystansu społecznego. Wynik? Zero zgonów z powodu COVID  wśród dzieci i ryzyko zachorowania na COVID wśród nauczycieli  niższe niż średnia dla innych zawodów. Jesienią 2020 roku większość krajów europejskich poszła za tym przykładem, uzyskując podobne wyniki. Biorąc pod uwagę niszczycielskie skutki zamykania szkół dla dzieci, opowiadanie się za ich zamykaniem  może być największym błędem w karierze dr Fauci.

Maski. Złotym standardem badań medycznych są badania z randomizacją, a obecnie przeprowadzono dwa badania dotyczące masek COVID dla dorosłych. W przypadku dzieci brak solidnych dowodów naukowych na to, że maski są skuteczne. Duńskie badanie  nie wykazało istotnej różnicy pomiędzy używaniem masek a ich brakiem, jeśli chodzi o zakażenia koronawirusem. W badaniu przeprowadzonym w Bangladeszu , 95-procentowy przedział ufności wykazał, że maski zmniejszają transmisję od 0 do 18%. Tak więc maski przynoszą zerowe lub ograniczone korzyści. Istnieje wiele istotniejszych sposobów ograniczania pandemii, na które dr Fauci mógł położyć nacisk, takich jak lepsza wentylacja w szkołach  i zatrudnianie pielęgniarzy/pielęgniarek z naturalnie nabytą odpornością.

Śledzenie kontaktów. W przypadku niektórych chorób zakaźnych, takich jak Ebola i syfilis, śledzenie kontaktów jest niezwykle ważne. W przypadku powszechnie krążących infekcji wirusowych, takich jak COVID , było to beznadziejne marnotrawstwo  cennych zasobów zdrowia publicznego, które nie powstrzymało choroby.

Uboczne szkody dla zdrowia publicznego. Podstawową zasadą zdrowia publicznego jest to, że zdrowie jest wielowymiarowe; zwalczanie pojedynczej choroby zakaźnej nie jest równoznaczne ze zdrowiem. Jako immunolog, dr Fauci nie wziął pod uwagę i nie zważył katastrofalnych konsekwencji, jakie lockdowny miały na wykrywanie i leczenie raka , na rozwój chorób sercowo-naczyniowych , na leczenie cukrzycy , na standartowe wyszczepienia dzieci , na zdrowie psychiczne  i spożycie narkotyków , by wymienić tylko kilka z nich. Amerykanie będą umierali z powodu tych ubocznych szkód przez wiele lat.

W prywatnych rozmowach większość kolegów naukowców zgadza się z nami w tych kwestiach. Chociaż kilku z nich zabrało głos , dlaczego jedynie killku? Cóż, niektórzy próbowali, ale nie udało im się. Inni zamilkli, gdy zobaczyli, że ich koledzy są oczerniani  i pomawiani  w mediach lub cenzurowani przez Big Tech . Niektórzy z nich są pracownikami rządowymi, którym nie wolno wyrażać opinii sprzecznych z oficjalną polityką. Wielu boi się utraty stanowisk  lub utraty subwencji na badania wiedząc, że dr Fauci siedzi na największym na świecie stosie pieniędzy na badania  nad chorobami zakaźnymi. Większość naukowców nie jest ekspertami w dziedzinie epidemiologii. Gdybyśmy [autorzy niniejszego artykułu] byli onkologami, fizykami lub botanikami, prawdopodobnie również zaufalibyśmy doktorowi Fauci.

Dowody na wszystko, co powyższej, istnieją. Decydenci, dziennikarze, naukowcy, prezydenci uniwersytetów, administratorzy szpitali i liderzy biznesu mogą nadal podążać za doktorem Anthonym Fauci lub otworzyć oczy. Po ponad 700.000 zgonów COVIDOWYCH i niszczących skutków lockdownów, nadszedł czas, aby powrócić do podstawowych zasad  zdrowia publicznego.

Podobne posty