This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Dwanaście zapomnianych zasad dotyczących zdrowia publicznego

Martin Kulldorff  jest profesorem w prestiżowej Harvard Medical School  i jednym z inicjatorów "Deklaracji z Great Barrington". Przypomina reguły zdrowego rozsądku przy zarządzaniu epidemiami.
Tłumaczenie domowe.


Dwanaście zapomnianych zasad dotyczących zdrowia publicznego

autor: Martin Kulldorff

 1. Zdrowie publiczne dotyczy wszystkich aspektów zdrowia, a nie jedynie Covid-19. Walcząc z epidemią należy brać pod uwagę szkody wyrządzane restrykcjami.
  Collateral global - A regular publication analysing the global impact of COVID-19 restrictions 

 2. Zdrowie publiczne ma charakter długoterminowy, a nie krótkoterminowy. Wiosenny lockdown jedynie opóźnił pandemię i przesunął ją na jesień.
  The invisible pandemic 

 3. Zdrowie publiczne dotyczy wszystkich ludzi. Nie należy przenosić ciężaru epidemii z zamożnych na biedniejszych, jak zrobiono to podczas lockdownu(1).
  Canada's COVID-19 strategy is an assault on the working class 

 4. Zdrowie publiczne ma charakter globalny. Decydenci powinni brać pod uwagę ogólnoświatowe konsekwencje ich zaleceń.
  Virus-linked hunger tied to 10,000 child deaths each month 

 5. Zagrożeń i szkód wywołanych Covidem-19 nie da się wyeliminować, można je natomiast ograniczać. Strategia "ZeroCovid" przynosi skutek odwrotny do oczekiwanego i pogarsza sytuację.
  Quarantine Fatigue Is Real 

 6. Polityka zdrowotna powinna skupiać się na populacjach wysoko zagrożonych. W przypadku Covidu-19 wiele standardowych kroków nie zostało podjętych wobec osób starszych, co doprowadziło do niepotrzebnych zgonów.
  We Should Focus on Protecting the Vulnerable from COVID Infection 

 7. O ile śledzenie kontaktów i izolacja są niezwykle ważne w przypadku niektórych chorób zakaźnych, o tyle przynoszą efekt przeciwny do zamierzonego w przypadku infekcji takich jak grypa czy Covid-19.
  On the Futility of Contact Tracing 

 8. Potwierdzony przypadek staje się potwierdzonym przypadkiem dopiero wtedy, kiedy dana osoba jest chora. Masowe testowanie osób bezobjawowych szkodzi sprawie.
  The Case Against Covid Tests for the Young and Healthy 

 9. Zdrowie publiczne opiera się na zaufaniu społecznym. Nie można zdobyć zaufania, jeśli nie ufa się społeczeństwu i jeśli nie jest się rzetelnym wobec niego. Obwinianie i zastraszanie nie powinny mieć miejsca podczas pandemii.
  Facts — not fear — will stop the pandemic 

 10. Doradcy i decydenci powinni mówić uczciwie o tym, czego nie wiedzą i czego nie znają. Komputerowe modelowanie epidemii powinno uwzględniać pełny zakres wiarygodnych parametrów, a nie jedynie te wyselekcjonowane.
  As the coronavirus pandemic takes hold, we are making decisions without reliable data 

 11. W dziedzinie zdrowia publicznego nieskrępowana debata naukowa ma kluczowe znaczenie. Cenzurowanie badań i opinii, banowanie i oczernianie badaczy prowadzą do lęku przed wypowiadaniem się, faworyzują postawy zachowawcze i rozsiewają nieufność.
  The COVID Science Wars - Shutting down scientific debate is hurting the public health 

 12. Doradcy i decydenci powinni liczyć się z opinią publiczną, ponieważ to ludzie ponoszą konsekwencje decyzji, które oni podejmują. Obecna pandemia dowiodła, że wielu nie-epidemiologów rozumie lepiej problematykę zdrowia publicznego, niż niektórzy epidemiolodzy.

Korekta tłumaczenia: Barbara Bernacka


(1) kiedy bogatsi mogli pracować w domach, podczas kiedy biedniejsi dostarczali im posiłki do domów

Źródła:
Podobne posty