This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Geronimo: Kiedy ostatnie drzewo...

Kiedy ostatnie drzewo zostanie wycięte
Kiedy ostatnia rzeka zostanie zatruta
Kiedy ostatnia ryba zostanie wyłowiona
Wtedy stanie sie jasne, że pieniędzy się nie je

Geronimo, wódz Indian Apache Chiricahua

Wikipedia