This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Jefferson: Tyrania vs Wolność

Kiedy naród boi się rządu, mamy do czynienia z tyranią.
Kiedy rząd boi się narodu, mamy do czynienia z wolnością.

Thomas Jefferson

(przypisywane Thomasowi Jeffersonowi)

Rembrandt Peale (Wikipedia)

Źródła: