This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Koszt pracowników w UE

Dane Eurostatu dotyczące całkowitych średnich godzinowych kosztów pracy.

Całkowite koszty pracy

Całkowite koszty pracy obejmują wynagrodzenie oraz koszty pozapłacowe (składki pracodawców na ubezpieczenia społeczne plus podatki minus dotacje ).

Eurostat - Total labour costs

Składki społeczne i inne koszty

Ubezpieczenia społeczne i inne składki płacone przez pracodawcę.

Eurostat - Employers' social contributions and other labour costs paid by employer


Notatka:
Nie znam kompozycji składek pracodawców w innych krajach UE, ale we Francji ich udział obejmuje ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne i inne świadczenia społeczne dla pracownika, które są bazą skutecznej opieki społecznej.

Najniższe zarobki

Wyciąg z Komunikatu prasowego Eurostatu nr 58/2017 z 6 kwietnia 2017 r  :
"w 2016 roku, koszty godziny pracy wahały się od 4,4 € do 42,0 € w państwach członkowskich UE.
Najniższe były zarobki w Bułgarii i Rumunii, najwyższe w Danii i Belgii."

Różnice zarobków

Wyciąg z Statystyk zarobkowych  :
"Największe różnice w zarobkach spotyka się w Polsce, Rumunii, na Cyprze, w Portugalii, w Bułgarii i Irlandii.
W 2007 roku, w państwach członkowskich UE wskaźnik dyspersji D9/D1 wahał się od 2,1 (w Szwecji) do 4,7 (w Polsce). Oznacza to, że 10% najlepiej zarabiających pracowników w Szwecji zarabiało nieco ponad 2x więcej, niż 10% tych najgorzej opłacanych; w Polsce natomiast Ci najlepiej opłacani zarabiali prawie 5x tyle, co Ci najmniej opłacani. W klasyfikacji tych dyspersji zarobkowych zaraz za Polska znajdowały się : Rumunia (4,6), Cypr (4,5), Portugalia (4,3), Bułgaria (4,2) i Irlandia (4,1). Natomiast najniższe wskaźniki D9/D1 odnotowano (po Szwecji) w : Belgii, Danii i Finlandii (wszystkie z 2,4), Francji (2,7) i na Malcie (2,9). (Figura 4)"

Komentarz

Odnotujcie, że koszty pracy w Bułgarii (4,4€/h) i Rumunii (5,5€/h) są o wiele niższe, niż w Polsce (8,6€/h). Tańsza od polskiej siła robocza znajduje się również : na Litwie (7,3€/h), Łotwie (7,5€/h) oraz na Węgrzech (8,3€/h).
Niczego dobrego to Polsce nie wróży.
Ci sami, którzy przenosili do Polski fabryki z Zachodu argumentując, że na Zachodzie nie mają wystarczających zysków, zaczynają mówić to samo w stosunku do Polski...

Podobne posty