This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Przyszłość zatrudnienia wg Oxford

Ten artykuł ma ponad 5 lat. Jego zawartość może być nieaktualna.

47% aktualnych zawodów ma szanse zniknąć w przeciągu najbliższych 20 lat z powodu robotyzacji. Taki jest werdykt symulacji przeprowadzonej w 2013 roku na szacownym uniwersytecie Oxford.

Symulacja dotyczyła 702 zawodów, a rachunek prawdopodobieństwa rozciąga się od 0,0028 do 0,99 (czyli od znikomego do prawie pewnego).

Nomenklatura nie zawsze jest oczywista do przetłumaczenia. Chodzi o klasyfikację amerykańską, która operuje innymi zbiorami, niż polska, a to rozmywa czytelność. Wyobrażam sobie, że wyjaśnia to dlaczego dziennikarze, którzy poruszali temat, zadowalali się ogólnikami.

Na liście zawodów, których zniknięcie przekracza 94% rachunku prawdopodobieństwa znajdują się wszelkiego rodzaju urzędnicy, inkasenci, operatorzy maszyn, intendenci, referenci, bibliotekarze, woźni, hostessy, dyspozytorzy, wyżywieniowcy i zaopatrzeniowcy, a nawet kucharze (w knajpach), modelki i arbitrzy sportowi.

Na samym szczycie, z rachunkiem prawdopodobieństwa 0.99, figurują :

0.99 Agenci ubezpieczeń
0.99 Urzędnicy podatkowi
0.99 Technicy-matematycy
0.99 Pracownicy notarialni
0.99 Bibliotekarze
0.99 Telemarketerzy
0.99 Urzędnicy bankowi
0.99 Agenci transportu towarów
0.99 Operatorzy wprowadzania danych
0.99 Zegarmistrzowie
0.99 Kanalarze
0.99 Operatorzy obrabiarek fotograficznych

Poniżej % zawodów zagrożonych w każdym sektorze (sektory wg klasyfikacji amerykańskiej). W nawiasie umieściłem liczbę zawodów zagrożonych zniknięciem oraz liczbę zawodów wziętych pod uwagę podczas symulacji.

61,54 % — Prace biurowe i administracyjne (32/52)
46,60 % — Produkcja (48/104)
40,00 % — Handel (8/20)
37,50 % — Utrzymywanie gruntów i konserwacja budynków (3/8)
33,33 % — Operacje biznesowe i finansowe (10/30)
31,25 % — Przygotowywanie i podawanie żywności (5/16)
30,00 % — Higiena osobista i usługi indywidualne (6/20)
29,16 % — Transport i przenoszenie materiałów (14/48)
27,27 % — Hodowla, rybołówstwo i leśnictwo (3/11)
25,00 % — Usługi prawne (2/8)
24,00 % — Instalacja, konserwacja i naprawa sprzętu (12/50)
16,07 % — Konstrukcja i wydobycie materiałów (9/56)
06,81 % — Specjaliści i technicy służb zdrowia (3/44)
06,66 % — Informatyka i matematyka (1/15)
05,55 % — Sztuka, projektowanie (design), rozrywka, sport, media (2/36)
05,26 % — Służby ochronne (1/19)
04,76 % — Nauki ścisłe, przyrodnicze, społeczne i humanistyczne (2/42)
04,55 % — Edukacja, szkolenie i bibliotekarstwo (1/22)
03,23 % — Zarządzanie (1/31)
03,13 % — Architektura i Inżynieria (1/32)
00,00 % — Opieka zdrowotna (0/14)
00,00 % — Usługi wspólnotowe (w tym wyznaniowe) i opieka społeczna (0/13)

W cztery lata później, w 2017 roku - biorąc pod uwagę tempo, w jakim rozwija się sektor pojazdów "autonomicznych" - można już wzbogacić tą listę o zawodowych kierowców.

Ci, którzy uznają, że Bezwarunkowy Dochód Podstawowy (Basic Income) dla wszystkich jest kaprysem leniuchów, powinni zastanowić się.