Początek roku szkolnego w Montrealu

Początek roku szkolnego

Kanada

Pierwszy dzień szkoły w Montrealu.
Dyrektor wywołuje uczniów.

— Mustapha El Ekhzeri ?
— Obecny

— Achmed El Cabul ?
— Obecny

— Kadir Sel Ohlmi ?
— Obecny

— Mohammed Endahrha ?
— Obecny

— Chanhira Amarttayaku ?
— Obecny

— Ala In Ben Oit ?
Cisza.

— Ala In Ben Oit ?
W klasie nadal cisza.

— Po raz ostatni: Ala In Ben Oit ?
W ostatnim rzędzie podnosi się chłopak i mówi:
— To ja, ale nazwisko wymawia się : Alain Benoit.