This website will not display properly without JavaScript enabled - Ce site ne peut pas s'afficher correctement sans JavaScript - Strony nie wyświetlą się poprawnie bez JavaScript.

Czy naprawdę chodzi o szczepionkę...

Tłumaczenie DeepL , poprawki domowe.


Czy naprawdę chodzi o szczepionkę, a nie o coś innego?

Czołowe agencje federalne odpowiedzialne za zdrowie publiczne w Stanach Zjednoczonych, CDC i FDA, są "głęboko skorumpowane" i na siłę wciskają ludności eksperymentalne terapie genowe, aka szczepionki COVID, posługując się "rażąco niekompletnymi" danymi, które nie odpowiadają nawet "minimalnym wymogom" bezpieczeństwa. Co więcej, kampanie szczepień i inne elementy polityki COVID, wdrożone przez rządy na całym świecie, mają niewiele wspólnego ze zdrowiem publicznym. Tak twierdzi wynalazca szczepionki mRNA, Robert Malone, w ekskluzywnym wywiadzie dla LifeSiteNews .

Szczepionki COVID i ADE

O ile gdy Malone przyznaje, że technologia mRNA jest skuteczna w blokowaniu infekcji, o tyle w przypadku zastosowania mRNA przeciwko koronawirusom pojawia się problem ADE , który może prowokować szczepionka. ADE (Antibody-dependent Enhancement) jest opisywane w literaturze naukowej jako mechanizm, który ułatwia wirusowi wnikania do komórek i nasila chorobę u osób zaszczepionych.

Historycznie, ze względu na swoją specyfikę, koronawirusy są kojarzone z ADE. Pomimo, iż zostało to wyraźnie określone przez FDA jako ryzyko szczepionek COVID, które były w trakcie opracowywania rok temu, producenci owych szczepionek w USA "uprzejmie odmawiają" przeprowadzenia badań, które upewniłyby, że nie prowokują one ADE.

Pomimo braku oficjalnych badań w tej sprawie, dane ze świata rzeczywistego sugerują, że ADE ma miejsce u osób zaszczepionych przeciwko COVID.

"To paradoks, że, wśród zaszczepionych, widzimy podobną lub wyższą replikację wirusa, niż wśród niezaszczepionych", twierdzi Malone. Wysoka liczba infekcji "przebiciowych", czyli zakażeń covidem po zaszczepieniu, w tym ilość zaszczepionych wymagających hospitalizacji, jest głównym wskaźnikiem, że ADE ma miejsce, dodał Malone.

"Rażąco niekompletne" dane firmy Pfizer

Naukowiec opowiedział następnie, jak bardzo był "zaszokowany" i "zdemoralizowany" po zapoznaniu się z danymi szczepionki COVID, które Pfizer przedłożył rządowi japońskiemu, "przypuszczalnie te same, które zostały przedłożone FDA". Podczas gdy FDA nie upublicznia tego typu danych, ponieważ jest związana umową o poufności z firmami farmaceutycznymi, Japonia jest znacznie bardziej przejrzysta.

"Agencja regulacyjna, FDA, zezwoliła Pfizerowi na przeprowadzenie badań na ludziach, a następnie dopuściła szczepionkę na rynek w oparciu o dane, które były rażąco niekompletne i nie odpowiadały nawet w minimalnym stopniu zwyczajowym wymogom w kwestiach bezpieczeństwa, toksykologii, genotoksyczności i toksyczności reprodukcyjnej szczepionek".

Wygląda na to, że FDA pozwoliła Pfizerowi "zebrać do kupy informacje, które posiadał w odniesieniu do innych szczepionek, w tym innych szczepionek RNA i dołączyć je do dossier zamiast przeprowadzić rzeczywiste badania [dotyczące tej szczepionki]" - dodał Malone.

Powszechnie wiadomo, iż rozwój szczepionki był pospieszny i że zarówno Big Pharma, jak i rząd "poszli na skróty" w procesie jej zatwierdzania.

" Głęboko skorumpowani" federalni regulatorzy

"Big Pharma kupiła Kongres", stwierdził naukowiec.

Pomimo tego, że przedłożone dane nie odpowiadały tradycyjnym wymaganiom, Pfizerowi zezwolono na wprowadzanie swoich szczepionki na rynek. Według Malone, ten "szokujący" i "niepokojący" fakt można wyjaśnić jedynie tym, że FDA i CDC są "głęboko skorumpowane" i działają "poza regułami prawnymi".

"Nie wiem, czy FDA i CDC mogą być pociągnięte do odpowiedzialności. Nie wiem, czy amerykanskie służby zdrowia nie działają już bezprawnie. Czy można je pozwać przed sąd? Z pewnością nie zachowują się w odpowiedzialny sposób", zastanawia się Malone.

Ryzyko zapalenia serca u nastolatków

Potencjalne efekty uboczne szczepionki Pfizer - które obejmują dwa rodzaje zapalenia serca, zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia - były sygnalizowane już rok temu, stwierdza Malone. Pomimo tego, CDC zignorowało je.

Podczas gdy USA posiada bazy danych do śledzenia niepożądanych reakcji na szczepionki, takie jak VAERS i VSafe, CDC uznaje po cichu, że Izrael jest w tym "znacznie lepszy". Dlatego CDC polega głównie na raportach z Izraela.

Jednak to nie izraelscy ani amerykańscy naukowcy z organów federalnych odkryli związek między szczepionkami COVID i ryzykiem zapalenia serca u nastolatków, czyli wśród populacji, która na ogół nie cierpi na schorzenia kardiologiczne. Odkryła to prywatna firma, Oracle. To jej odkrycia skłoniły CDC i inne rządy, w tym izraelski, do przestudiowania własnych danych w tej materii.

Żaden zdrowy młody człowiek nie powinien otrzymać szczepionki COVID - twierdzi Malone.

Reinicjalizacja strategii masowych zaszczepień

Zapytany o alternatywne rozwiązanie dla problemu pandemii COVID, Malone odniósł się do jednego ze swoich artykułów, które napisał w sierpniu dla The Washington Times, w którym nakreślił strategię.

Po pierwsze, zaszczepić należy jedynie grupy wysokiego ryzyka - osoby otyłe i z obniżoną odpornością we wszystkich grupach wiekowych, jak również osoby powyżej 65 lat. Dzieci "absolutnie" nie powinno się zaszczepiać.

Istniejące dane sugerują, że, dla nastolatków, ryzyko związane ze szczepionkami jest znacznie wyższe, niż ryzyko związane z COVID.

Zamiast masowego wyszczepiania całej populacji [amerykańskiej], Malone sugeruje dystrybucję szczepionek do innych krajów po to, aby chronić tamtejsze zagrożone populacje. "Kumulowanie szczepionek jest niemoralne" - dodał.

Należy też udostępnić i rozpowszechnić instniejące już metody wczesnego leczenia oraz domowe testy diagnostyczne po to, aby ludzie, z których większość ma "znikome" szanse umrzeć na COVID, przestali żyć w strachu. Zamiast tego, zauważa Malone, Biały Dom przykleił zwolennikom wczesnego leczenia etykietkę "prawicowych wariatów", których trzeba "zdyscyplinować".

Etyka medyczna w gruzach i końcowy cel strategii

Podsumowując, Malone powiedział, że zdecydował się zabrać głos i ostrzec ludzi przed potencjalnymi zagrożeniami, ponieważ widział, jak polityczny i medyczny establishment łamie podstawowe zasady bioetyki.

Pierwszą z tych zasad jest zaznajomienie społeczeństwa z potencjalnymi zagrożeniami związanymi z eksperymentalnymi szczepionkami. Drugą zasadą jest, że należy to zrobić w języku zrozumiałym dla wszystkich. Trzecią zasadą jest, że ludziom należy pozostawić wybór zaakceptowania lub nie tego ryzyka. Nie powinni być w żaden sposób "zmuszani, czy zniewalani".

Ogromny wysiłek stojący za odpowiedzią na COVID, w którą zaangażowani są najlepsi naukowcy, Big Pharma, Big Tech, media i oczywiście elity polityczne, odwierciedla scenariusz, który został opracowany, a nawet przećwiczony wielokrotnie, zauważa Malone.

Jako ktoś, kto był "głęboko osadzony w środowisku broni biologicznej", Malone był świadkiem serii symulacji wojennych prowadzonych przez służby zdrowia i rządy wielu krajów, w tym Stanów Zjednoczonych i Chin. Uwzględniały one również scenariusze pandemiczne. Prawie zawsze kończyły się autorytaryzmem władz, "wymuszaniem na ludności tego, czego nie chciała", zauważa Malone.

"Na całym świecie zostały już podeptane prawa obywatelskie" - dodaje Malone, wskazując Australię jako najjaskrawszy tego przykład.

"Nie lubię podążać ścieżką teorii spiskowych", zapewnia Malone, ale analizując to, co dzieje się dzisiaj, zastanawia się: "Czy aby naprawdę chodzi o szczepionkę, a nie o coś innego?".

Veronika Kyrylenko
14/10/2021