Marzenie

Paryż, 22 maj 1996

Ty i Ja
jedno serce
Ty i Ja
jedno słowo
Ty i Ja
jedna myśl
Ty i Ja
jedno My