Pchajmy dziecinne wozeczki

Pchajmy dziecinne wozeczki.
Wsypujmy dzieci
do bajek. One się zaroją, zaroją,
rozbiegną i pokonają
wszystko!
Jesteśmy mamusiami
i pędzimy tak prędko spocone,
a grube krople nas gonią
jak tajemnicze wyroki.