Ostatnie rzędy nie słyszą

Ostatnie rzędy nie słyszą

Wydawnictwo Literackie, 1985