Blog

78 odpowiedzi na #Tłumaczenia i przedruki

Miasto w chmurach


Thomas Piketty: «Niemcy nigdy nie spłacały swoich długów. Nie mają prawa pouczać Grecji.»


Statistiques Internet 2008


Statistiques Internet 2007


Statistiques Internet 2006